Quản lý giáo dục

Những tồn tại, yếu kém chung của nền giáo dục

Theo đánh giá của Ban Bí thư Trung Ương Đảng thì quy mô giáo dục có sự tăng trưởng mạnh; cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân từng bước được cải thiện; chất lượng giáo dục có một số chuyển biến tích cực; chủ trương xã hội hoá giáo dục bước đầu được triển… Read More Những tồn tại, yếu kém chung của nền giáo dục

Luật học

Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước

1/ Tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước Thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước là để làm giảm đi những doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ. Các biện pháp tô chức lại doanh nghiệp là: – Sáp nhập doanh nghiệp: trường hợp sáp nhập là trên cùng một địa… Read More Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước

Tin Tức

Phân tích hiệu quả của Digital Marketing Cho Ngành Hàng Tiêu Dùng

Rõ ràng, không thể phủ nhận sự thật hiển nhiên rằng, các marketer đang chuyển mình với hình thức Digital Marketing. Thời đại mà con người tiếp xúc, tiêu thụ nội dung số ngày càng nhiều hơn, các mạng xã hội (facebook, instagram, pinterest,…) phủ sóng đến hang cùng ngõ hẻm, từ người già đến… Read More Phân tích hiệu quả của Digital Marketing Cho Ngành Hàng Tiêu Dùng

Luật học

Khái niệm chung và đối tượng điều chỉnh của Luật kinh tế

I. Khái niệm chung về luật kinh tế 1/ Khái niệm Pháp luật kinh tế Trước khi đi vào tìm hiểu khái niệm luật kinh tế ta phải hiểu một khái niệm có liên quan đó là pháp luật kinh tê. Pháp luật kinh tế là một hỗn hợp các quy phạm pháp luật thuộc… Read More Khái niệm chung và đối tượng điều chỉnh của Luật kinh tế

Quản lý giáo dục

Lời mở đầu hay cho đề tài luận văn quản lý giáo dục

Tên đề tài: Phân tích một mô hình quản lý giáo dục, liên hệ thực tế và xác  định khả năng áp dụng mô hình quản lý đó cho cơ sở giáo dục nơi anh chị công tác. Lời mở đầu đề tài luận văn quản lý giáo dục Quản lý thường được coi là một hoạt… Read More Lời mở đầu hay cho đề tài luận văn quản lý giáo dục