Tin Tức

Khái niệm về nguồn nhân lực và nguồn nhân lực trong tổ chức

Khái niệm về nguồn nhân lực

Hiện nay có nhiều khái niệm khác nhau về NNL, tùy theo cách tiếp cận và cách hiểu khác nhau của mỗi tác giả mà có quan niệm khác nhau về NNL. Có thể nêu một số khái niệm như sau:
Theo PGS.TS Nguyễn Tiệp nhìn nhận NNL là: “NNL bao gồm toàn bộ dân cư có khả năng lao động” [Trang 7]. Theo khái niệm này có thể hiểu NNL với tư cách là nguồn cung cấp sức lao động cho xã hội. Dưới một góc độ khác NNL được hiểu theo nghĩa hẹp hơn, bao gồm nhóm dân cư trong độ tuổi lao động có khả năng lao động” [Trang 7-8]. Khái niệm này chỉ khả năng đảm đương lao động chính của xã hội.
Nguồn nhân lực là phạm trù dùng để chỉ sức mạnh tiềm ẩn của dân cư, khả năng huy động tham gia vào quá trình tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội trong hiện tại cũng như trong tương lai. Sức mạnh và khả năng đó được thể hiện thông qua số lượng, chất lượng và cơ cấu dân số, nhất là số lượng và chất lượng con người có đủ điều kiện tham gia vào nền sản xuất xã hội” [Trang 13].
Cũng với quan niệm coi NNL theo quan niệm của Nicholas Henry “Nguồn nhân lực là nguồn lực con người của những tổ chức (với quy mô, loại hình, chức năng khác nhau) có khả năng và tiềm năng tham gia vào quá trình phát triển của tổ chức cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia, khu vực, thế giới” [Trang 33].
Theo quan điểm của tác giả thì nguồn nhân lực là chủ thể sáng tạo, có khả năng tham gia chi phối toàn bộ quá trình phát triển kinh tế – xã hội hướng nó tới mục tiêu đã chọn. Do đó NNL không chỉ gồm số lượng, cơ cấu đang có và sẽ có mà còn bao gồm chất lượng lao động (thể lực, trí lực, kỹ năng nghề nghiệp) và phẩm chất lao động (thái độ, tác phong, phong cách làm việc) đáp ứng nhu cầu của tổ chức hoặc một cơ cấu kinh tế – xã hội nhất định.

Khái niệm về nguồn nhân lực và nguồn nhân lực trong tổ chức
Khái niệm về nguồn nhân lực và nguồn nhân lực trong tổ chức

Các bài viết có thể xem thêm:
Khái niệm dịch vụ
Đặc điểm của dịch vụ
Mô hình SERVQUAL đánh giá chất lượng dịch vụ

Khái niệm về nguồn nhân lực trong tổ chức

NNL của tổ chức được hình thành trên cơ sở của các cá nhân có vai trò khác nhau và được liên kết với nhau theo mục tiêu nhất định. Theo giáo trình Nguồn nhân lực, Trường đại học Lao Động – Xã Hội do PGS.TS Nguyễn Tiệp chủ biên, xuất bản năm 2005 thì: “NNL của một tổ chức bao gồm tất cả những người lao động làm việc trong tổ chức đó, còn nhân lực được hiểu là nguồn lực của mỗi con người mà nguồn lực này gồm có thể lực và trí lực” [Trang 7]. Trong phạm vi nghiên cứu cảu đề tài này khái niệm về NNL trong tổ chức được hiểu như sau: Nguồn nhân lực trong tổ chức là toàn bộ lực lượng lao động được đặc trưng bởi các yếu tố số lượng, cơ cấu, chất ượng và phẩm chất của người lao động trong tổ chức đó.
Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp các dịch vunhận làm thuê báo cáo tốt nghiệp , dich vu lam thue luan van thac si , viet bai tieu luan … chuyên nghiệp nhất thị trường. Nếu bạn không có thời gian hoàn thành bài luận, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *