Tin Tức

Khái niệm dịch vụ

Có một số cách hiểu về dịch vụ chủ yếu như sau:
Theo quan điểm truyền thống: những gì không phải nuôi trồng, không phải sản xuất là dịch vụ, nó bao gồm các hoạt động:
+    Khách sạn, cả hàng ăn, hiệu sửa chữa, bảo hành
+    Giải trí, phim ảnh, bảo tàng
+    Chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm
+    Tư vấn, giáo dục, đào tạo
+    Tài chính, ngân hàng
+    Bán buôn, bán lẻ
+    Giao thông vận tải, phương tiện công cộng: viễn thông, bưu chính, CNTT
+    Khu vực chính phủ: tòa án, cảnh sát, quân đội, cứu thương, cứu hỏa,…

Khái niệm dịch vụ
Khái niệm dịch vụ

Các bài viết có thể xem thêm:
Đặc điểm của dịch vụ
đặc điểm công ty cổ phần
người tiêu dùng là gì
Theo cách hiểu phổ biến: dịch vụ là một hoạt động xã hội mà sản phẩm của nó là vô hình. Nó giải quyết các mối quan hệ với khách hàng với tài sản do khách hàng sở hữu mà không có sự chuyển giao quyền sở hữu.
Theo cách hiểu khác: dịch vụ là một hoạt động xã hội xảy ra trong mối quan hệ trực tiếp giữa khách hàng và đại diện của tổ chức cung ứng dịch vụ.
Theo ISO 8402: “Dịch vụ là kết quả tạo ra do các hoạt động tiếp xúc giữa người cung ứng và khách hàng và các hoạt động nội bộ của người cung ứng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng”.
Dịch vụ bao gồm ba bộ phận hợp thành, đó là:
+    Dịch vụ căn bản là hoạt động thực hiện mục đích chính, chức năng, nhiệm vụ chính của dịch vụ.
+    Dịch vụ hỗ trợ là hoạt động tạo điều kiện thực hiện tốt dịch vụ cơ bản và làm tăng giá trị của dịch vụ cơ bản. Ví dụ: dịch vụ tư vấn thiết kế các công trình viễn thông, thì giải pháp kỹ thuật, kinh tế của công trình là dịch vụ căn bản. Bên cạnh đó đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế tổ chức các buổi hội thảo công nghệ mới, thảo luận với khách hàng; cung cấp tài liệu chuyên ngành…để khách hàng tiếp cận được với giải pháp kỹ thuật mà đơn vị tư vấn đưa ra; đó là những dịch vụ hỗ trợ.
+    Dịch vụ toàn bộ: bao gồm dịch vụ căn bản và dịch vụ hỗ trợ.
Với một hoạt động nhất định, nhiều khi khó tách bạch giữa sản phẩm và dịch vụ; sản xuất gắn chặt với dịch vụ. Ví dụ: hoạt động của cửa hàng ăn vừa có tính chất sản phẩm, vừa có tính chất dịch vụ; dịch vụ bao gói, bảo hành gắn với sản phẩm cụ thể.
Để có dịch vụ cần có sự phối hợp chặt chẽ của các yếu tố vật chất và con người bao gồm cả sự phối hợp với khách hàng. Cụ thể muốn cung cấp  một dịch vụ cần có các yếu tố cơ bản sau:
–     Khách hàng đang nhận dịch vụ. Đây là yếu tố căn bản và tuyệt đối cần thiết để có dịch vụ. Không có khách hàng, không tồn tại dịch vụ.
–     Cơ sở vật chất bao gồm phương tiện, thiết bị, địa điểm, khung cảnh…
–     Nhân viên phục vụ hoạt động dịch vụ. Dịch vụ là mục tiêu của hệ thống dịch vụ cũng là chính là kết quả của hệ thống. Gần đây có 1 số dịch vụ không cần nhân viên phục vụ mà tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng thông qua hệ thống máy móc, dịch vụ đó còn gọi là dịch vụ self service. Ví dụ: hệ thống trả lời thông tin tự động; hệ thống rút tiền tự động …
–     Sản phẩm đi kèm
Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp các dịch vunhan lam luan van thue , nhan chay spss , giá làm tiểu luận thuê  … chuyên nghiệp nhất thị trường. Nếu bạn không có thời gian hoàn thành bài luận, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *