Uncategorized

Khái niệm và mục tiêu chính phủ điện tử là gì

1. Khái niệm chính phủ điện tử Chính phủ điện tử (tiếng Anh là: e-Government) là tên gọi của một chính phủ mà mọi hoạt động của nhà nước được thay đổi theo một khái niệm hoàn toàn mới, chính phủ điện tử đó gần và thuận lợi với công dân hơn, bằng các kỹ… Read More Khái niệm và mục tiêu chính phủ điện tử là gì