Tài Liệu

Tổng hợp các đề tài báo cáo thực tập Marketing hay nhất

Bài viết tổng hợp các đề tài báo cáo thực tập Marketing, đề tài báo cáo dành cho dân Marketing. BÁO CÁO 1 số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động Marketing trong kinh doanh khách sạn BÁO CÁO 1 số vấn đề về hoạt động Marketing tại C.ty THHH – TM… Read More Tổng hợp các đề tài báo cáo thực tập Marketing hay nhất

Tài Liệu

Những điều cần chú ý của lãi suất cho vay ngắn hạn

Đối với phần lớn khách hàng cá nhân đi vay, yếu tố quan trọng cần quan tâm là lãi suất cho vay ngắn hạn hiện nay. Bài viết dưới đây  sẽ giúp bạn có được một số kiến thức và thông tin cập nhật về tín dụng ngắn hạn cũng như lãi suất tín dụng… Read More Những điều cần chú ý của lãi suất cho vay ngắn hạn

Tài Liệu

4 phương thức cho vay ngắn hạn chủ yếu của ngân hàng

1. Cho vay thấu chi Thấu chi là nghiệp vụ cho vay qua đó ngân hàng cho phép người vay được chi trội (vượt) trên số tiền gửi thanh toán của mình đến một giới hạn nhất định và trong một khoảng thời gian xác định. Giới hạn này được gọi là hạn mức thấu… Read More 4 phương thức cho vay ngắn hạn chủ yếu của ngân hàng

Tài Liệu

Nhiệm vụ, nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp

Nhiệm vụ phân tích Nhiệm vụ của phân tích tình hình tài chính là trên cơ sở các nguyên tắc về tài chính doanh nghiệp và phương pháp phân tích mà tiến hành phân tích đánh giá thực trạng của hoạt động tài chính, vạch rõ những mặt tích cực và tiêu cực của việc… Read More Nhiệm vụ, nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp

Tài Liệu

Giới thiệu 2 lời mở đầu luận văn cho sinh viên tài chính ngân hàng

Đề tài luận văn 1: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh toán điện tử tại NHCT Hai Bà Trưng LỜI MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài Thực hiện chủ trương phát triển và mở rộng thanh toán qua ngân hàng để từng bước phù hợp với quá… Read More Giới thiệu 2 lời mở đầu luận văn cho sinh viên tài chính ngân hàng

Tài Liệu

Đề cương cho vay tiêu dùng tại ngân hàng cho Sinh Viên

Đề cương cho vay tiêu dùng tại ngân hàng cho sinh viên CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 9 1.1. Những lý luận cơ bản về tín dụng ngân hàng 9 1.1.1. Khái niệm và đối tượng cho… Read More Đề cương cho vay tiêu dùng tại ngân hàng cho Sinh Viên