Quản lý giáo dục

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (CNNGVTH)

1./Một số khái niệm chung về “Chuẩn nghề nghiệp chung giáo viên tiểu học” Chuẩn nghề nghiệp chung giáo viên tiểu học là quy định về các mức độ , yêu cầu năng lực sư phạm của người giáo viên tiểu học phải đạt được trong từng giai đọan phát triển năng lực nghề nghiệp… Read More Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (CNNGVTH)

Quản lý giáo dục

Những bất cập còn tồn tại đối với giáo dục mần non

Giáo dục mầm non là một phần trong hệ thống giáo dục quốc dân. Giáo dục mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ từ 3 tháng đến 6 tuổi (Điều 21- Luật Giáo dục 2005), tạo sự khởi đầu cho sự phát triển toàn diện của trẻ, đặt nền tảng… Read More Những bất cập còn tồn tại đối với giáo dục mần non

Quản lý giáo dục

Những tồn tại, yếu kém chung của nền giáo dục

Theo đánh giá của Ban Bí thư Trung Ương Đảng thì quy mô giáo dục có sự tăng trưởng mạnh; cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân từng bước được cải thiện; chất lượng giáo dục có một số chuyển biến tích cực; chủ trương xã hội hoá giáo dục bước đầu được triển… Read More Những tồn tại, yếu kém chung của nền giáo dục

Quản lý giáo dục

Lời mở đầu hay cho đề tài luận văn quản lý giáo dục

Tên đề tài: Phân tích một mô hình quản lý giáo dục, liên hệ thực tế và xác  định khả năng áp dụng mô hình quản lý đó cho cơ sở giáo dục nơi anh chị công tác. Lời mở đầu đề tài luận văn quản lý giáo dục Quản lý thường được coi là một hoạt… Read More Lời mở đầu hay cho đề tài luận văn quản lý giáo dục

Quản lý giáo dục

Khái niệm và phân loại hệ thống giáo dục theo bậc đào tạo

1. Khái niệm về hệ thống giáo dục đại học Hệ thống giáo dục đại học ở các nước được tổ chức theo đặc trưng của mỗi quốc gia, phù hợp với bối cảnh thực trạng, mục tiêu của chính sách giáo dục đại học và nguồn lực dành cho giáo dục đại học. Tuy nhiên, hệ… Read More Khái niệm và phân loại hệ thống giáo dục theo bậc đào tạo

Quản lý giáo dục

Mẫu đề cương luận văn cao học quản lý giáo dục

Bài viết sau đây chúng tôi giới thiệu tới bạn mẫu đề cương chi tiết luận văn cao học quản lý giáo dục mà bạn có thể tham khảo. Nếu bạn đang gặp khó khăn hay vướng mắc trong quá trình làm luận văn, hãy sử dụng dịch vụ viết thuê luận văn cao học… Read More Mẫu đề cương luận văn cao học quản lý giáo dục

Quản lý giáo dục

Giới thiệu mẫu đề cương luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục

Tham khảo mẫu đề cương luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động chăm sóc – giáo dục của hiệu trưởng các trường mầm non thành phố Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc. LỜI CAM ĐOAN ………………………………………………………………………………………. i LỜI CẢM ƠN …………………………………………………………………………………………… ii MỤC LỤC………………………………………………………………………………………………..iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT……………………………………………………………..… Read More Giới thiệu mẫu đề cương luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục