Luật học

Quyền và nghĩa vụ của cán bộ công chức Nhà nước

1. Nghĩa vụ, quyền lợi cán bộ công chức Nhà nước a. Nghĩa vụ cán bộ công chức Nhà nước: Cán bộ, công chức có những nghĩa vụ sau đây: – Trung thành với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ sự an toàn, danh dự và lợi ích quốc gia;… Read More Quyền và nghĩa vụ của cán bộ công chức Nhà nước

Luật học

Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước

1/ Tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước Thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước là để làm giảm đi những doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ. Các biện pháp tô chức lại doanh nghiệp là: – Sáp nhập doanh nghiệp: trường hợp sáp nhập là trên cùng một địa… Read More Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước

Luật học

Khái niệm chung và đối tượng điều chỉnh của Luật kinh tế

I. Khái niệm chung về luật kinh tế 1/ Khái niệm Pháp luật kinh tế Trước khi đi vào tìm hiểu khái niệm luật kinh tế ta phải hiểu một khái niệm có liên quan đó là pháp luật kinh tê. Pháp luật kinh tế là một hỗn hợp các quy phạm pháp luật thuộc… Read More Khái niệm chung và đối tượng điều chỉnh của Luật kinh tế

Luật học

Lời cam đoan và đề cương chi tiết luận văn tốt nghiệp Luật

Bài viết sau đây chúng tôi giới thiệu tới bạn lời cam đoan mẫu và đề cương chi tiết luận văn tốt nghiệp Luật mà bạn có thể tham khảo. Nếu bạn đang gặp khó khăn hay vướng mắc trong quá trình làm luận văn, hãy sử dụng dịch vụ viết thuê luận văn tốt… Read More Lời cam đoan và đề cương chi tiết luận văn tốt nghiệp Luật