Tin Tức

Khái niệm dịch vụ

Có một số cách hiểu về dịch vụ chủ yếu như sau: Theo quan điểm truyền thống: những gì không phải nuôi trồng, không phải sản xuất là dịch vụ, nó bao gồm các hoạt động: +    Khách sạn, cả hàng ăn, hiệu sửa chữa, bảo hành +    Giải trí, phim ảnh, bảo tàng +… Read More Khái niệm dịch vụ

Tin Tức

Mô hình SERVQUAL

Theo mô hình SERVQUAL (Parasuraman et al. 1994), chất lượng dịch vụ được xác định như sau: Chất lượng dịch vụ = Mức độ cảm nhận – Giá trị kỳ vọng. Các tác giả đã khởi xướng và sử dụng nghiên cứu định tính và định lượng để xây dựng và kiểm định thang đo… Read More Mô hình SERVQUAL

Tin Tức

Mô hình chất lượng dich vụ SERVPERF Mô hình Gronroos (1984)

1. Mô hình SERVPERF Là một biến thể của mô hình SERVQUAL, bộ thang đo của mô hình này cũng sử dụng 22 mục phát biểu tương tự như trong SERVQUAL, nhưng bỏ qua phần câu hỏi về kỳ vọng, theo đó: Chất lượng dịch vụ = Mức độ cảm nhận. Kết luận này đã… Read More Mô hình chất lượng dich vụ SERVPERF Mô hình Gronroos (1984)

Tin Tức

Khái niệm về phát triển nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực trong một tổ chức

Khái niệm về phát triển nguồn nhân lực Cho đến nay khái niệm về phát triển nguồn nhân lực được nhiều tổ chức, cá nhân đưa ra và được sử dụng rộng rãi. Những khái niệm này được hình thành và phát triển trên thế giới trong những thập niên 70, dựa trên quan niệm… Read More Khái niệm về phát triển nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực trong một tổ chức

Tin Tức

Khái niệm về nguồn nhân lực và nguồn nhân lực trong tổ chức

Khái niệm về nguồn nhân lực Hiện nay có nhiều khái niệm khác nhau về NNL, tùy theo cách tiếp cận và cách hiểu khác nhau của mỗi tác giả mà có quan niệm khác nhau về NNL. Có thể nêu một số khái niệm như sau: Theo PGS.TS Nguyễn Tiệp nhìn nhận NNL là:… Read More Khái niệm về nguồn nhân lực và nguồn nhân lực trong tổ chức

Tin Tức

Các tiêu chí phân loại chiến lược kinh doanh.Ưu và nhược điểm

Phân loại chiến lược theo cấp độ chiến lược Trong bất kỳ tổ chức nào, các chiến lược đều tồn tại ở vài cấp độ khác nhau – trải dài từ toàn bộ doanh nghiêp (hoặc một nhóm doanh nghiệp) cho tới từng các nhân làm việc trong đó. Chiến lược được chia làm ba… Read More Các tiêu chí phân loại chiến lược kinh doanh.Ưu và nhược điểm

Tin Tức

Vai trò và tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp

Chiến lược kinh doanh đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Chiến lược kinh doanh đúng đắn sẽ tạo một hướng đi tốt cho doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh có thể coi như kim chỉ nam dẫn đường cho doanh nghiệp đi… Read More Vai trò và tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp

Tin Tức

Khái niệm chiến lược và đặc trưng của chiến lược kinh doanh

Khái niệm chiến lược Ngày nay, các tổ chức kinh doanh cũng áp dụng khái niệm chiến lược tương tự như trong quân đội. Chiến lược là kế hoạch kiểm soát và sử dụng nguồn lực của tổ chức như con người, tài sản, tài chính… nhằm mục đích nâng cao và bảo đảm những… Read More Khái niệm chiến lược và đặc trưng của chiến lược kinh doanh