Uncategorized

Khái niệm và mục tiêu chính phủ điện tử là gì

1. Khái niệm chính phủ điện tử Chính phủ điện tử (tiếng Anh là: e-Government) là tên gọi của một chính phủ mà mọi hoạt động của nhà nước được thay đổi theo một khái niệm hoàn toàn mới, chính phủ điện tử đó gần và thuận lợi với công dân hơn, bằng các kỹ… Read More Khái niệm và mục tiêu chính phủ điện tử là gì

Tin Tức

Tìm hiểu thực trạng và mục tiêu phát triển ngành dược Việt Nam

1. Thực trạng ngành dược việt nam hiện nay Hiện nay, do cơ sở hạ tầng công nghệ trong nước còn lạc hậu và người dân vẫn ưa chuộng thuốc ngoại, nên thuốc nhập khẩu đã chiếm hơn  50% nhu cầu tiêu thụ thuốc cả nước trong những năm gần đây. Ngành dược Việt Nam… Read More Tìm hiểu thực trạng và mục tiêu phát triển ngành dược Việt Nam

Tin Tức

Thực trạng và giải pháp nhằm hạn chế hoạt động chuyển giá ở Việt Nam

1. Khái niệm về chuyển giá: Chuyển giá là việc lợi dụng quyền tự do định đoạt giá trong kinh doanh nhằm thay đổi giá đối với hàng hóa, dịch vụ và tài sản chuyển dịch giữa các doanh nghiệp không theo giá thị trường, để tối thiểu hóa số thuế phải nộp của các… Read More Thực trạng và giải pháp nhằm hạn chế hoạt động chuyển giá ở Việt Nam

Tin Tức

Một số khái niệm người tiêu dùng .Quyền và nghĩa vụ người tiều dùng

1. Khái niệm người tiêu dùng Luật của Trung Quốc: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 1993 của Trung Quốc tuy không có điều khoản riêng giải thích khái niệm người tiêu dùng như tại Điều 2 của Luật này có quy định “Trường hợp người tiêu dùng, vì nhu cầu cuộc… Read More Một số khái niệm người tiêu dùng .Quyền và nghĩa vụ người tiều dùng

Tin Tức

khái niệm và mốt số đặc trưng của quyền con người

1. Khái niệm quyền con người Quyền con người là một khái niệm khá phức tạp, liên quan tới nhiều lĩnh vực như đạo đức, chính trị, pháp lý… Hiện nay có rất nhiều định nghĩa về quyền con người, mỗi định nghĩa tiếp cận quyền con người theo một góc độ khác nhau. Theo… Read More khái niệm và mốt số đặc trưng của quyền con người

Tin Tức

khái niệm và một số quan điểm về khách hàng

1. Khái niệm khách hàng là gì Khách hàng là những cá nhân hay tổ chức mà doanh nghiệp đang hướng các nỗ lực Marketing vào. Họ là người có điều kiện ra quyết định mua sắm.Khách hàng là đối tượng được thừa hưởng các đặc tính, chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ.… Read More khái niệm và một số quan điểm về khách hàng

Tin Tức

Mô hình SERVQUAL đánh giá chất lượng dịch vụ

Mô hình SERVQUAL đánh giá chất lượng dịch vụ         Một trong những vấn đề khó khăn của quản lý chất lượng dịch vụ là khó đánh giá được kết quả cuối cùng và do đó khó xác định được tiêu chuẩn ban đầu để mọi người thống nhất làm theo. Đối với sản phẩm… Read More Mô hình SERVQUAL đánh giá chất lượng dịch vụ